.
อัตราค่าโฆษณาในเว็บไซต์ Wattajuk.com ปี 2560-2565
ตำแหน่ง
ราคา
เบรนเนอร์ **

text link
1 เดือน

text link
3 เดือน

text link
6 เดือน
text link
12 เดือนขึ้นไป
ด้านบน
ด้านข้าง
หน้าแรก
2,000*
1,000*
300*
800
1500*
2000
หน้าใน
1,000
500
300
800
1500
2000


บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้า หรือบริการหรือ เว็บไซต์ให้โดดเด่นกว่าใคร
ธรุกิจใฉไล เพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขายให้คุณ
เพียงปีละ 1,000 บาท เท่านั้น

* ราคานี้ไม่รวม VAT 7%
** Banner ท่านจะต้องจัดทำเอง ถ้าทำให้ คิดเพิ่ม 300 บาท
*** การชำระเงิน-โอนเงินเข้า
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 180-5-969167 ชื่อ นายชัยพร พันธุ์ชาตรี
หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 720-2-66788-5 ชื่อนายชัยพร พันธุ์ชาตรี
**** Fax:ใบโอนเงินมาที่ 0-2906-5126 ***** ส่งข้อมูลมาที่ wattajuk.com@gmail.com
*** สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชัยพร 0-2906-7313 หรือ 081-622-1890 Fax:0-2906-5126